head_banner_01

ZWB ඇඹරුම් වානේ සැරයටිය

  • රොඩ් මෝල් සඳහා ZWB ඇඹරුම් වානේ දණ්ඩ

    රොඩ් මෝල් සඳහා ZWB ඇඹරුම් වානේ දණ්ඩ

    ෙලෝහමය ෙනොවන පතල්, ගල් අඟුරු රසායනික කර්මාන්තය සහ ෙපොස්පරස් රසායනික කර්මාන්තෙය් ෙද්ශීය හා පිටරටවල දඬු මෝල් සඳහා වානේ ඇඹරුම් ෙපොලුවල ෙසේවා තත්ත්වය පිළිබඳ විශ්ලේෂණවලට අනුව, විෙශේෂඥ කණ්ඩායම විසින් දඬු මෝල් සඳහා තාප පිරියම් කරන ලද වානේ ඇඹරුම් දඬු නිපදවන ලදී.